Flexibel Werkrooster is een initiatief voor werkgevers en mensen die geinteresseerd zijn het opzetten van flexibel werken binnen hun organisatie. Flexibel Werkrooster is opgezet door RoosterPlaats. RoosterPlaats in een online roostersysteem en kan de ondernemers helpen bij het flexibel roosteren binnen hun organisatie.
 
Via onze aanpak willen wij een voor elk bedrijf - met welke omvang dan ook - een online roostertool aanbieden. Daarnaast verstrekken wij informatie over flexibel roosteren en geven we weer wat de benodigde stappen zijn in het proces en wat bekende valkuilen zijn. Mogelijk kan u op basis van onze informatie zelf flexibel roosteren in uw organisatie introduceren. Dit heeft sterk onze voorkeur vanwege het feit dat het bijdraagt aan de inbedding en borging van de kennis in uw organisatie. Daarnaast wil u betalen voor kennis en tools die u zelf niet heeft. Mocht de klant wel hulp wensen bij de cultuurverandering en het aanpassen van de manier van werken kan zij dit aan ons uitbesteden.
 
Wat wij vooral belangrijk vinden is dat u na het afnemen van een dienst daadwerkelijk iets bruikbaars in handen heeft: Een roostertool waarmee u daadwerkelijk uw bedrijf verder kan helpen.